Tancats de Mília i l'Illa

Humedales Artificiales en la Albufera

Per al complex sistema viu de l'Albufera l'aigua és, com en tots els aiguamolls, l'element clau i imprescindible. El llac necessita un cabal suficient per a mantindre a tots els seus organismes. No obstant això, cada vegada arriba menys aigua de qualitat a l'Albufera, el que compromet la seua conservació.

L'aigua que arriba a l'Albufera té diferents orígens:

Retorns de reg: sobrants dels utilitzats en els camps de cultiu que, des dels rius Xúquer i Túria, passen per estos fins a arribar al llac. Estes aigües es mesclen amb aportacions que provenen de nuclis urbans i polígons industrials. Durant les èpoques de cultiu d'arròs, la qualitat de l'aigua millora considerablement gràcies a este efecte de "lagunatje" o filtre verd que exercix l'arrossar.

Descàrregues d'aigües subterrànies de l'aqüífer procedents del cicle natural: estes surgencies d'aigua de gran qualitat o “ Glossary Link Ullals: Brolladors d'aigua dolça subterrània que es localitzen en la marjal i en el fons del llac de l'Albufera. Hui en dia, constituïxen un reducte de la flora i fauna que va existir en l'Albufera. ” han disminuït considerablement en la llacuna. Encara es mantenen algunes d'estes surgencies o "ullals" entre els arrossars.

Aportacions superficials de vessament natural (aigua de pluja), procedents d'unes conques fortament urbanitzades o en procés d'urbanització: Les crescudes per pluges en els barrancs tributaris arrosseguen una gran quantitat de sediments antròpics i materials erosionats.

Efluents d'origen urbà o industrial i efluents tractats en les estacions depuradores d'aigües residuals.

L'entrada més important d'aigua és la procedent del riu Xúquer (en qualitat i preponderància) junt amb els retorns procedents del riu Túria. Històricament suposaven més del 85% de totes les entrades al sistema. En els últims anys estes aportacions s'han reduït dràsticament. Estudis dels anys 2003 i 2004 revelen una reducció superior al 75% de les aportacions del Xúquer a l'aiguamoll des de 1980 fins hui.