Tancats de Mília i l'Illa

Humedales Artificiales en la Albufera

AcuaMedés el principal instrument del Ministerid'Agricultura, Alimentació i Mediambient per aldesenvolupament del Programa d'Actuacions en les conques mediterrànies. Així, la societat estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S. A. té per objecte la contractació, construcció, adquisició i explotació de tota classed'obreshidràuliques. Actuacionsd'interès general que s'estanrealitzant en l'àmbit de les conques hidrogràfiques del Segura, Xúquer, Ebre, Conca MediterràniaAndalusa i Conques Internes de Catalunya.

Les actuacions del Programa d’AcuaMed en les conques mediterràniesencomanades a la societatAcuaMed superen el centenar i cerquen tres objectiusprincipals: incrementar els recursos hídrics, millorar la gestió de l'aigua i restaurar el mediambient.

AcuaMedés la responsable delsAiguamollsArtificials del Tancat de Milia i Tancat de L’Illa.

web:  www.acuamed.es